Fv. 17/720 Dyrstad-Sprova-Malm. Parsell: E-4 Fv. 720 Strømnes – Malm, Verran kommune.

Entreprisen omfatter bygging av 5,7 km ny fylkesveg og tilhørende lokalveger mellom Strømnes og Malm. Alle fagområder, som elektrotekniske anlegg, drenering, asfaltering, vegmerking og montering av rekkverk, skilt og lysmaster mv, inngår. På strekningen bygges to krøtterunderganger og etableres fire vegkryss. Videre etableres flere avkjørsler og driftsavkjørsler samt en lunneplass.

 

  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Utført: 2018-2020