Forankring leiligheter, Trondheim

  • Oppdragsgiver: Kynningsrud Fundament
  • Utført: 2014