Flomsikring Vuku

Flomsikring, sprengningsarbeider, betongarbeid og masseutskifting.

  • Byggherre: NVE
  • Oppdragsgiver: NVE
  • Utført: 2022-pågår