Fjerdingelva og Grønndalselva kraftverk

Fjerdingelv kraftverk (bygging av kraftstasjon) 2 stk. dammer, samlet 3800 m vannvei med Ø1700mm, Ø1600mm, Ø900mm. Produksjon av 60000 tonn omfyllingsmasse for GRP-rør. Planlegging og bygging av fangdammer for utførelse av betongarbeid i elv, plastring for sikring av fyllinger og konstruksjoner i elv.

Grønndalselv kraftverk (vannvei kombinert med tunnel og rørgate) Utførelse av betongarbeid – dam på 30 meter lengde og inntil 6 m høg. Inntak med alle arrangement. Vannvei i GRP-rør Ø2 ooo mm lengde totalt i dag og tunell 200 m. Propp og kraftstasjon, plastring i elv for sikring av fylling, konstruksjoner og terreng. Bygging av fangdammer for flytting av elv i utførelsesperiode. Planlegging og produksjon i forhold til forventet vannføring i elv.

  • Byggherre: Grong Kommune
  • Oppdragsgiver: Hywer AS
  • Utført: 2019 - 2022