Egge barnehage, Steinkjer

Tomtearbeid for ny barnehage inkl. tilrettelegging uteområder, beplantning, oppsett av lekeapparater..

  • Oppdragsgiver: Byggmester Grande as
  • Utført: 2014-2015