E6 K2 Fjerdingen-Grøndalselv

Totalentreprise vei, E6. 10km inkl reguleringsplan arbeidet. Masseflytting totalt ca 700 000m3. herav sprengning 150000m3.

Produksjon av knustvarer i veilinje til veioppbygning og tilslag til asfalt.

Finn mer informasjon her:

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e6fjerdingengrondalselv/

  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
  • Utført: Oppstart anlegg var April 2022 . Planlagt ferdig 2024