E6 Frøset-Sørlia i Steinkjer kommune

Ny firefelts E6. Arbeidsfellesskap med Grunnarbeid AS.

  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Kontraktsum: Ca. 130 mill.
  • Utført: 2009