E39 Harangen – Høgkjølen

  • Oppdragsgiver: Johs. Syltern AS
  • Utført: 2013-2014