E39 Harangen – Høgkjølen

Boring og sprengning av 400 000 m3 fjell i veilinje og sidetak. Arbeidsfellesskap med Høgmo Fjellsprengning AS.

  • Oppdragsgiver: Johs. Syltern AS
  • Utført: 2013-2014