Bygging og utbedring av støyskjermer i Levanger og Stjørdal

Bygging av nye og utbedring av eksisterende støyskjermer.

  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Kontraktsum: Ca. 3 mill.
  • Utført: 2013-2014