Brovoldelva, Snåsa kommune

Totalentreprenør, dam, rørgate og kraftstasjon.

  • Oppdragsgiver: Småkraft AS
  • Utført: 2009-2011