Bessaker Vindmøllepark, Osen

Boring og sprengning til fundament, sidetak og veier

  • Oppdragsgiver: Johs. Syltern as
  • Utført: 2015