Bessaker Vindmøllepark, Osen

  • Oppdragsgiver: Johs. Syltern as
  • Utført: 2015