Historien

Den første bulldoseren er fortsatt med oss. I dag står den som et monument ved innkjørselen til bedriftens lokaler på Utøy i Inderøy.

Utviklingen har gått jevnt og trutt på alle områder siden Anton Magne Letnes startet for seg selv i 1961. Anton hadde i de to første årene en samarbeidspartner i Petter Klepp, sammen satset de den gang på arbeid som kunne utføres med bulldoser og traktorgraver.

Den første store investering var en Caterpillar D-4, 8 tonns bulldoser. Anton reiste den gang til Oslo og forhandlet med Pay & Brinck AS. Inderøy kommunestyre hadde på forhånd garantert for lån ved kjøpet.

Den fabrikknye bulldoseren kom til Røra stasjon 14. mai 1961. Den ble kjørt på beltene etter vegen til sitt første oppdrag, en planeringsjobb hos John Wibe, Øvre Roel. Siden gikk ferden fra gård til gård på Inderøy og senere også i Mosvik. Dette var den spede begynnelse!

I 1962 ble den første lastebilen kjøpt for å transportere maskiner og utstyr på. Veldig mange skulle ha noe arbeid utført – og dermed var «geskjeften» i gang! Fra å være to, ble de snart tre og fire.

antonletnes-historien

Vi holder fokus

Selv om bedriften har vokst seg større med årene, er mye av det grunnleggende bevart: Lysten og viljen til å lykkes, det solide håndverket og viktigheten av å holde inngåtte avtaler.

I 1963 ble Anton eneeier, da Petter Klepp tok over heimgården og ønsket å trekke seg ut av bedriften.

Bedriften ble etter hvert utvidet med en 12 tonns Komatzu bulldoser og i 1966 ble første hjullaster innkjøpt. I 1967 ble firmaet utvidet til også å utføre fjellsprengning. Da ble en Brown traktor med kompressor og boreutstyr innkjøpt. I denne perioden ble firmaet mer rettet mot industriutbygging.

I 1969 ble en ny 30 tonns bulldoser kjøpt, på dette tidspunkt hadde bedriften 4 bulldosere.

I 1970 ble bedriften medlem i Maskinentreprenørenes forbund.

I tidsperioden 1967-1977 dyrket bedriften opp ca. 3000 da. nyland i Inntrøndelag. Fra 1977 tok imidlertid nydyrking mer slutt og arbeidet besto i større og større grad av anlegg for vei, vann og avløp.

I 1975 ble det bygd verkstedlokaler med kontor. I 1976 ble en borebokk – Atlas Copco Roc 302 med to boretårn innkjøp. I den første tiden ble denne drevet med trykkluft, senere hydraulisk drevet.

antonletnes-iarbeid

I 1977 ble den første maskinhengeren kjøpt hos Vangs Mek. Verksted. I 1978 ble firmaet omdannet til et aksjeselskap. I 1979 hadde bedriften en omsetning på kr. 3,05 mill., i 1989 en omsetning på kr. 8,3 mill. og i 1999 en omsetning på 18,3 mill.

I 1991 tok bedriftens første lærling, fagbrev i anleggsmaskinførerfaget. I 1998 overdro Anton aksjene til sønnen David Letnes. Han er i dag eneeier og daglig leder.

I 2013 var det ca. 45 ansatte og en omsetning på ca. 93 mill.

Det som kanskje er mest karakteristisk, er at lojaliteten og det gode kameratskapet er bevart blant de ansatte. Mange av gamle-kara har fortsatt en sentral rolle i bedriften, og besitter en unik erfaring og kompetanse på sine ulike fagområder.

Den første store investeringen var bulldoseren, den ble solgt etter mange års tjeneste, men er senere «funnet igjen» og kjøpt tilbake. I dag står den som et monument ved innkjørselen til bedriftens lokaler på Utøy i Inderøy kommune.

Ved årsskiftet 2014/2015 skiftet Maskinentreprenør Anton Letnes AS navn til Letnes Entreprenør AS. Samtidig ble fjell- og bergverksdelen fisjonert ut i eget selskap med navn Letnes Fjellsprengning AS.

 

Noe du lurer på? Kontakt oss i dag