Åpenhetsloven

Åpenhetsloven formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser.

I Letnes anerkjenner vi betydningen av å sette søkelys på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Våre verdier og etiske retningslinjer er grunnpilarer for vårt arbeid og omhandler blant annet respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Årlig redegjørelse for vår aktsomhetsvurdering blir offentliggjort på vår hjemmeside.

Informasjon om hvordan vi følger opp negative konsekvenser med tanke på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold rettes skriftlig til firmapost@letnes.no.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger for år 2022