Ledige stillinger

Mediebibliotek ‹ Letnes — WordPress

Letnes Entreprenør as er en bedrift i Inderøy kommune. Bedriften er tuftet på 60 års historie og erfaring fra anleggsbransjen. Våre tjenester er i hovedsak grunn- og tomtearbeider, vei-, vann- og avløpsarbeider, anleggsgartnerarbeid, transport og leveranser. Virksomheten omsatte for 125 mill. kr. i 2019. Vi trenger flere dyktige og motiverte på laget og søker:

Anleggsgartner

Vei- og anleggsarbeider

Anleggsmaskinfører

 

Vil du vite mer om stillingene? Ta kontakt med David Letnes, tlf. 951 22 200, e-post:  david@letnes.no

Søknad med CV sendes elektronisk til firmapost@letnes.no