Letnes

Letnes as er et konsern i Inderøy kommune, bestående av Letnes Eiendomsutvikling as , Letnes Entreprenør as og Letnes Fjellsprengning as. Bedriften er tuftet på over 60 års historie og erfaring fra anleggsbransjen. Våre tjenester er i hovedsak eiendomsutvikling, prosjektering, grunn- og tomtearbeider, vei-, vann- og avløpsarbeider, knusing og sikting av stein, anleggsgartnerarbeid, transport og leveranser samt sprengningsarbeider. Konsernet omsatte for ca. 186 mill. kr. i 2022. 

Vi garanterer høyt kvalifiserte fagfolk og moderne utstyr!

Letnes Entreprenør legging av brostein

Med våre tre selskaper kan vi tilby et bredt spekter av tjenester innenfor anleggsarbeid.

Les mer om våre fagfelt i menyen til høyre.

Felles for alle våre tjenester er at de utføres av høyt kvalifiserte fagfolk med moderne utstyr. I tillegg til å være godkjent lærebedrift har vi også vært utnevnt til nasjonal demonstrasjonsbedrift for vårt arbeid med å fremme kvalitet i utdanningsløpet for lærlinger.

Vi tar framtida på alvor

Som lærebedrift investerer vi i dagens ungdom for å holde høy kompetanse i fag med sviktende rekruttering.
Les mer