Ledige stillinger

Konsernet Letnes as består av flere selskaper med Letnes Entreprenør og Letnes Fjellsprengning som de to største. Konsernet hadde i 2016 en samlet omsetning på ca. 155 mill. og sysselsetter ca. 60 faste årsverk. Konsernets kontorsted ligger i Inderøy.

På grunn av stor ordretilgang har vi behov for flere dyktige medarbeidere. Vi søker:

Bergsprenger, boreriggfører og hjelpemannskap i faste stillinger.

For nærmere informasjon om stillingene ta kontakt med daglig leder David Letnes, tlf. 95 12 22 00 eller bergsprengningsleder Leif Arne Jakobsen, tlf. 99 22 35 27.

Søknad inkl. CV og kopi av attester/vitnemål sendes elektronisk til kirsten@letnes.no evt pr. post til Letnes Fjellsprengning AS, Utøyvegen 760, 7670 Inderøy.

Søknadsfrist: ikke satt